آیا از آدرس جدید سایت نکس وان موزیک راضی هستید ؟(www.nex1musics.ir)
(61.76%) 63
بله
(38.23%) 39
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 102